Członkostwo w SoDA

Software Development

Association Poland

Mobile Reality od dwóch lat jest członkiem SoDA

SoDA jest organizacją reprezentującą sektor usług IT w Polsce, która pomaga firmom zdobywać nowe doświadczenia i rynki. Organizacja SoDA podejmując się licznych inicjatyw i działań, ma na celu zapewnienie jej członkom unikatowych wartości i wielu korzyści.

Czym zajmuje się SoDA?

Edukacja

Organizowanie eventów, webinarów z ekspertami, praktykami – na tematy branżowe.

Sprzedaż i Marketing

Prelekcje, materiały, dzielenie się doświadczeniami i najlepszymi praktykami z obszaru działań sprzedażowych

Spotkania i Networking

Cykliczne spotkania przedstawicieli firm w różnych miastach Polski

Działania Prawne i Dotacje

Dostęp do wspólnych dokumentów, wzory umów, jak również wytyczne w tematach takich jak RODO

Wewnętrzna współpraca

Wymiana zleceń, pracowników i wiedzy, celem podniesienia wartości firmy

Działania Promocyjne za Granicą

Wspólne wyjazdy i partnerstwa z zagranicznymi organizacjami

Komunikacja

Wewnętrzne kanały komunikacyjne, rekomendowanie wybranych rozwiązań

Członkostwo i Administracja

Współpraca nad strategią i działaniami kwartalnymi