Jak działamy

Agile project management

Agile Software Development

Launch

Feedback

Plan

Build

Agile Software Development

Launch

Feedback

Plan

Build

Data Analytics Process

Data Preparation

Data Modeling

Data Evaluation

Development

Business Understanding

Data Exploration

Data Analytics Process

Data Preparation

Data Modeling

Data Evaluation

Development

Business Understanding

Data Exploration

Technologie

Front-end

React.JS, SCSS

Back-end

Node.JS, MongoDB, SQL, AWS

Mobile

Android, iOS, React Native

Data Science

R, AWS, Tableau, Joolia, SQL

Project Management Tools

JIRA, Confluence, BitBucket, Slack

UX/UI

Zeplin, AdobeXD, Photoshop, Illustrator, FluidIO

Forma współpracy

Time & Material

Na czym polega?

polega na rozliczaniu się z pracy kontaktora lub całego zespołu w oparciu o faktycznie przepracowany czas. Taki model współpracy daje możliwość elastycznego zarządzania zasobami firmy, która podejmuje się wykonania danego projektu.

Kiedy wybrać

  • Zdajesz sobie sprawę, że specyfikacja projektu może ulec zmianie już po jego rozpoczęciu

  • Zależy Ci na swobodzie oraz szybkim reagowaniu na zmieniająca się potrzebę biznesową

  • Nie masz określonego budżetu na cały projekt

  • Preferujesz na bieżąco weryfikować i kontrolować pracę konsultantów

  • Zależy Ci na elastycznym zarządzaniu zasobami w Twoim zespole IT

Fixed price

Na czym polega?

to model rozliczeń uwzględniający ustalenie z góry ceny, pełnego zakresu prac oraz ich harmonogramu. Odpowiedzialność za cały projekt znajduje się tu po stronie firmy zewnętrznej.

When choose Fixed Price

  • Znasz pełen zakres prac oraz preferowany termin ich realizacji

  • Chcesz mieć pewność, że w określonym budżecie otrzymasz oczekiwany efekt finalny

  • Nie masz czasu na kontrolę pracy konsultantów – zależy Ci na gotowym rozwiązaniu

  • Deadline na zakończenie projektu jest ściśle określony i nie możesz go przekroczyć

  • Wiesz co chcesz uzyskać, natomiast w kwestiach technicznych wolisz zdać się na profesjonalistów.