Jak działamy

Agile project management

it product development process

Agile Software Development

Nasz proces podczas projektów składa się z 5 kroków i wygląda tak: Krok pierwszy: planowanie, wizja, warsztaty biznesowe i analityczne z klientem. Drugi krok: opracowanie backlogu i specyfikacji produktu. Trzeci krok: wdrożenie procesu UX/UI, programowania i QA. Czwarty krok: wdrożenie do produkcji i publikacja platformy. Piąty krok: informacja zwrotna i planowanie kolejnej iteracji produktu do wdrożenia.

data science machine learning process

Data Analytics Process

Analityka danych to proces analizowania nieprzetworzonych zbiorów danych w celu wyciągnięcia wniosków dotyczących posiadanych przez nie informacji. Procesy i techniki analizy danych mogą wykorzystywać aplikacje działające na algorytmach uczenia maszynowego, symulacje i systemy automatyczne.

Technologie

Front-end

React, Vue

Back-end & Cloud solutions

Node.JS, Nest, noSQL, SQL, Amazon Web Services

Mobile

Android, iOS, React Native

Data Science

R, Amazon Web Services, Tableau, Joolia, SQL

Project Management Tools

JIRA, Confluence, BitBucket, Slack

UX/UI

Zeplin, AdobeXD, Photoshop, Illustrator, FluidIO, Figma
cooperation

Forma współpracy

Time & Material

Na czym polega?

polega na rozliczaniu się z pracy kontaktora lub całego zespołu w oparciu o przepracowany czas. Daje to możliwość elastycznego zarządzania zasobami firmy, podczas realizacji danego projektu.

Kiedy wybrać T&M

  • Zdajesz sobie sprawę, że specyfikacja projektu może ulec zmianie już po jego rozpoczęciu
  • Zależy Ci na swobodzie oraz szybkim reagowaniu na zmieniającą się potrzebę biznesową
  • Nie masz określonego budżetu na cały projekt
  • Preferujesz na bieżąco weryfikować i kontrolować pracę konsultantów
  • Zależy Ci na elastycznym zarządzaniu zasobami w Twoim zespole IT

Fixed price

Na czym polega?

to model rozliczeń uwzględniający ustalenie z góry ceny, pełnego zakresu prac oraz ich harmonogramu. Odpowiedzialność za cały projekt znajduje się tu po stronie firmy zewnętrznej.

Kiedy wybrać Fixed Price

  • Znasz pełen zakres prac oraz preferowany termin ich realizacji
  • Chcesz mieć pewność, że w określonym budżecie otrzymasz oczekiwany efekt finalny
  • Nie masz czasu na kontrolę pracy konsultantów – zależy Ci na gotowym rozwiązaniu
  • Deadline na zakończenie projektu jest ściśle określony i nie możesz go przekroczyć
  • Wiesz co chcesz uzyskać, natomiast w kwestiach technicznych wolisz zdać się na profesjonalistów.