default alternative text

Fundusze Europejskie

Rozwój firmy na rynku kanadyjskim

Mobile Reality sp. z o.o. realizuje Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.

default alternative text

Cel projektu

Rozwój firmy na rynku kanadyjskim, w ciągu najbliższych kilku lat.
default alternative text

Planowane efekty

Sprzedaż usług na wybranym rynku, pozyskanie kontraktów handlowych.
default alternative text

Wartość projektu

200 000 PLN
default alternative text
default alternative text
default alternative text